Quercus calliprinos webb Fagaceae P scap E-STENOMEDIT.

Quercus dalechampii ten. Fagaceae P scap SE-EUROP.

Quercus ilex L. Fagaceae P scap STENOMEDIT.

Quercus macrolepis kotschy Fagaceae P scap E-STENOMEDIT.

Quercus suber L. Fagaceae P scap W-MEDIT.(EURI)

Quercus trojana webb Fagaceae P scap NE-STENOMEDIT.

Quercus virgiliana (ten.) Ten. Fagaceae P scap SE-EUROP.